20 mai, 2007

Storkenebb funnet - for lett

På vandring i fjellet innenfor Alicante i Spania har jeg funnet en storkenebb. Det kunne ligne en stinkstorkenebb (G. robertianum), men den har enda mindre blomster og bladene er runde. Bilde kommer etter hvert som jeg kommer meg hjem igjen.
Jeg har denne gangen også funnet flere Erodium .

Nå gleder jeg meg til å komme hjem og se hva som er i blomst på parsellen min :)

0 Kommentarer: